למכירה במת עבודה

למכירה סל עבודה שמתחבר למנוף רגיל.
כושר הרמה של 250 ק"ג.
הסל נמכר כולל אישור מהנדס.